Energie

Wat moet je doen bij een uitvallende omvormer?

Een omvormer is een belangrijk onderdeel van een zonnestroomsysteem. Het verandert de directe stroom afkomstig van de zonnepanelen in wisselstroom die je elektriciteitsnetwerk gebruikt. Als de omvormer uitvalt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor je elektriciteitsverbruik en zelfs helemaal geen stroom leveren. In dit artikel leggen we uit wat je moet doen als je omvormer uitvalt.

Wat is een omvormer?

Een omvormer is een apparaat dat elektriciteit omzet van wisselspanning naar gelijkstroom of andersom. Omvormers worden veel gebruikt in elektrische systemen, zoals zonnepanelen- en windenergiesystemen. Wanneer een omvormer uitvalt, is het belangrijk om te weten wat je moet doen.

Waarom kan een omvormer uitvallen?

Wanneer een omvormer uitvalt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Soms is er sprake van een korte stroomstoring, waarbij de omvormer automatisch weer aangaat wanneer de stroom weer aankomt. Andere keren is er sprake van een probleem met de elektrische aansluiting, waardoor de omvormer niet goed functioneert. In sommige gevallen kan het zijn dat de batterij leeg is of dat er een probleem is met het zonnepaneel.

Hoe herken je een uitvallende omvormer?

– De meeste moderne omvormers zijn voorzien van een led-indicator.
– Als de omvormer uitvalt, is de led-indicator dooft.
– Als de omvormer niet goed werkt, kan de led-indicator ook knipperen of onregelmatig oplichten.

Wat moet je doen bij een uitvallende omvormer?

Wanneer de omvormer uitvalt, is het belangrijk om eerst te achterhalen wat de oorzaak van de uitval is. Als de oorzaak van de uitval duidelijk is, kunt u proberen de omvormer weer aan te zetten. Soms is dit mogelijk door simpelweg de stekker weer in het stopcontact te steken. Als dit niet werkt, moet u de omvormer resetten door de zekeringen te vervangen of door de circuitbreaker terug te zetten. Als er geen duidelijke oorzaak is voor de uitval, kunt u contact opnemen met een elektricien of een monteur die ervaring heeft met zonnepanelensystemen.

Conclusie

Als je omvormer uitvalt, is het belangrijk om te weten wat je moet doen. In de eerste plaats moet je controleren of de stroomtoevoer naar de omvormer is afgesloten. Als dat niet het geval is, kun je de fuses of zekeringen controleren en vervangen als ze defect zijn. Je kunt ook proberen de resetknop in te drukken. Als dat niet werkt, neem dan contact op met een elektricien.